עישון ונחירות

מחקרים שנעשו באירופה במהלך השנים האחרונות הראו שלעישון יש תרומה מכריעה על נחירות . עישון ונחירות אינו רק מיתוס אלא עובדה מחקרית. החוקרים גילו כי העישון תורם עלייה של 33% בנחירות אצל גברים ואילו אצל נשים בכ 19%. 

עישון ונחירות הולכים ביחד . העישון מוכר כאחד מהגורמים לנחירות ואחד הגורמים להגדלת עוצמת הנחירות בלילה.  מבין נזקי העישון לבריאות הגוף , יש גם נזקים אססטטים הבאים לידי ביטוי בריח לא נעים ובהגברת הנחירות בשמן השינה לכן חשוב לדעת  :