למה נוחרים בלילה

למה נוחרים בלילה . סרטון הסבר . מומלץ לפתוח רמקולים.